<>

 

 

Starostwo Powiatowe

w Gostyniu

 

 

 

Lokalizacja i harmonogram pracy
Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostyńskiego w 2024 r.

PUNKT NR 1 - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu:

 

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.

 

GOSTYŃ

 

budynek Starostwa Powiatowego w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

poniedziałek

godz. 15:30 - 19:30

2.

PONIEC

Gminne Centrum Kultury

ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec

wtorek

godz. 13:00 - 17:00

3.

KROBIA

Urząd Miejski w Krobi

przy Wyspie Kasztelańskiej pl. Kościuszki 3

63-840 Krobia

środa

godz. 15:00 - 19:00

4.

PĘPOWO

Gminny Ośrodek Kultury,

Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. St. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo

czwartek

godz. 8:30 - 12.30

5.

BOREK WLKP.

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

piątek

godz. 13:00 - 17:00

 

 

PUNKT NR 2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

z zamiarem powierzenia do prowadzenia przez organizację pozarządową:

 

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1.

PIASKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

poniedziałek

godz. 14:00 - 18:00

2.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska200 g, 63-800 Gostyń

wtorek

godz. 13:00 - 1700

3.

POGORZELA

Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

środa

godz. 9:00 - 13:00

4.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

czwartek

godz. 13:00 - 17:00

5.

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego
w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

piątek

godz. 13:00 - 17:00

 

 

PUNKT NR 3 - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
z zamiarem powierzenia do prowadzenia przez organizację pozarządową:

 

L.p.

Gmina

Lokalizacja

Harmonogram pracy

1

GOSTYŃ

budynek Starostwa Powiatowego w Gostyniu
ul. Poznańska 200 g, 63-800 Gostyń

poniedziałek - piątek

godz. 8:00 -12:00