LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO w 2022 r.

PUNKT NR 1 - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką
oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu:

 

L.p.

 

 

Gmina

 

Lokalizacja

 

Harmonogram pracy

 

1.

BOREK WIELKOPOLSKI

Urząd Miejski

ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
(pok. nr 7)

poniedziałek

godz. 16:00 - 20:00

2.

PONIEC

Gminne Centrum Kultury

ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec

(Klub Seniora)

wtorek

godz. 13:00 - 17:00

3.

KROBIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wlkp. 126
63-840 Krobia

środa

godz. 15:00 - 19:00

 

4.

PĘPOWO

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. St. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo

(pok. nr 2)

czwartek

godz. 8:30 - 12.30

5.

GOSTYŃ

Punkt
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

III poziom, pok. nr 304

piątek

godz. 8:00 - 12:00

 
PUNKT NR 2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
z siedzibą ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra:
 

 

L.p.

 

 

Gmina

 

Lokalizacja

 

Harmonogram pracy

 

1.

PIASKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. M. Kopernika
ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski

(pok. nr 1/21)

poniedziałek

godz. 13:30 –-18:00

2.

GOSTYŃ

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

III poziom, pok. nr 305

wtorek

godz. 13:00 - 17:30

3.

POGORZELA

Urząd Miejski
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

(pok. nr 17)

środa

godz. 9:00 - 13:00

4.

GOSTYŃ

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

III poziom, pok. nr 305

czwartek

godz. 13:00 - 17:00

5.

GOSTYŃ

Centrum Aktywności Lokalnej
ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń

III poziom, pok. nr 305

piątek

godz. 13:00 - 17:00

 
 
PUNKT NR 3 - PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWTAELSKIEGO  
 powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra
 

 

L.p.

 

 

Gmina

 

Lokalizacja

 

Harmonogram pracy

 

1.

 

 

 

 

GOSTYŃ

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Aktywności Lokalnej

ul. Wrocławska 8

63-800 Gostyń

III poziom, pok. nr 305

poniedziałek

godz. 8:00 - 12:00

2.

wtorek

godz. 8:00 - 12:00

3.

środa

godz. 8:00 - 12:00

4.

czwartek

godz. 8:00 - 12:00

5.

piątek

godz. 8:00 - 12:00