Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za III kwartał 2006 rok:

 

 

 

dochody

-          planowane               47.828.917,00 zł

-          wykonane                37.360.789,20 zł

 

 

wydatki

-          planowane               55.671.404,00 zł

-          wykonane                37.226.300,62 zł

 

 

dług publiczny - kredyt                 7.033.661,12 zł

pożyczka                                        69.000,00 zł

poręczenia                                     118.575,02 zł