AB.6740.123.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.)  że dnia 12 czerwca 2018r. Starosta Gostyński na wniosek Burmistrza Gostynia ul. Rynek 2, 63–800 Gostyń wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

BUDOWIE DROGI GMINNEJ W ULICY KOCHANOWSKIEGO OD ULICY KASPROWICZA W KIERUNKU ALEII KASYNA GOSTYŃSKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI DROGOWYMI I INFRASTRUKTURĄ

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300402_ 4 Gostyń miasto, obrębie 0001 Gostyń  - na działkach o nr  ewid. gruntu: 2866/3; 208/26; 208/8; 210/26; 211/34; 209/2; 209/4; 208/27; 212/53; 212/54; 208/13; 2810; 2864/1

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. 401

 

 

Starosta Gostyński

(-)Robert Marcinkowski