OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.)  że dnia 20 marca 2018r. Starosta Gostyński na wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63 – 800 Gostyń wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:


BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ
NR 4909P NIEPART - GOSTKOWO

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia obszar wiejski, obrębie 0011 Niepart  - na działkach o nr  ewid. gruntu: 121; 109/2; 65/1; 66/1; 67/1; 68; 69

Na wniosek zarządcy drogi, zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Gostyński nadał w/w. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. 401


Starosta Gostyń
(-) Robert Marcinkowski