Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za I kwartał 2006 rok:

 

 

Dochody:

Planowane:                45.926.932,00 zł

Wykonane:                 13.797.006,00 zł

 

 

Wydatki:

Planowane:                53.669.419,00 zł

Wykonane:                  10.591.849,00zł

 

 

Dług publiczny - kredyt:          5.424.036,00 zł

Pożyczka:                                 69.000,00 zł