Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za IV kwartał 2005 rok:

 

 

Dochody:

Planowane:                45.547.834,00 zł

Wykonane:                 46.229.167,02 zł

 

 

Wydatki:

Planowane:                48.517.189,00 zł

Wykonane:                  47.461.901,43zł

 

 

Dług publiczny - kredyt:          5.819.224,19 zł

Pożyczka:                              107.109,20 zł