AB.6740.848.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)  że dnia 22 stycznia 2018r. Starosta Gostyński na wniosek Pana Tomasza Bema BEM Projekt,

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia będącego pełnomocnikiem inwestora tj. Burmistrza Krobi,

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia  wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

 

REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ W KROBI – PRZEBUDOWIE CIĄGU

KOMUNIKACYJNEGO ULIC SZKOLNEJ, PLAC KOŚCIUSZKI, OGRÓD LUDOWY

I PROF. JÓZEFA ZWIERZYCKIEGO

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym   w jednostce  ewidencyjnej

300403_ 4 Krobia miasto, obrębie 0001 Krobia  - na działkach o nr  ewid. gruntu:

1182, 1164, 1174, 1166, 1100, 1749, 1106, 1107/19, 415/17, 476, 415/22, 415/20, 416/3, 416/6, 480/1, 417/5, 418/9, 419/11, 418/8, 426, 419/10

 

Na wniosek zarządcy drogi, zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

Starosta Gostyński nadał w/w. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. 401

 

 

      Starosta Gostyński

 

                                                                                                   Robert Marcinkowski