Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za III kwartał 2005 rok:

 

 

Dochody:

Planowane:                44.944.740,00 zł

Wykonane:                 35.831.740,90 zł

 

 

Wydatki:

Planowane:                47.914.095,00 zł

Wykonane:                  31.692.808,46zł

 

 

Dług publiczny - kredyt:         3.489.662,88 zł

Pożyczka:                                 55.273,00 zł