Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za II kwartał 2005 rok:

 

 

Dochody:

Planowane:                44.122.230,00 zł

Wykonane:                 24.751.675,97 zł

 

 

Wydatki:

Planowane:                47.001.585,00 zł

Wykonane:                  20.617.770,04zł

 

 

Dług publiczny - kredyt:         3.785.918,88 zł

Pożyczka:                                 75.273,00 zł