Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Załatw sprawę !!!

 

UWAGA!

W dniach od 26 do 28 sierpnia 2019 r. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie nieobecny.

 

 

Eliza Nowak

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 23

tel: +48 65 575 25 17

e-mail: rzecznikkons [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta. Do jego podstawowych zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytyczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów, współdziałanie z właściwymi terytorialnie Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.