Wydział Finansów

e-mail: finanse [at] powiat.gostyn.pl

 

Maria Świecka

Naczelnik Wydziału

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 23

e-mail: mswiecka [at] powiat.gostyn.pl

 

Hanna Danek

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 24

 

Hanna Żyto

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

tel: +48 65 575 25 24

 

Izabela Adamczyk

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

Krystyna Cebulska

Podinspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

Katarzyna Ratajczak

Inspektor

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 27

tel: +48 65 575 25 11

 

KASA - ul. Wrocławska 154 (Wydział Komunikacji)

Sylwia Murawska

Młodszy referent

siedziba: Wrocławska 154, pok. nr 3

tel:  +48 65 575 25 34

 

KASA - ul. Poznańska 200

Joanna Czakańska

Samodzielny referent

siedziba: Poznańska 200, pok. nr 3

tel:  +48 65 572 73 56

 

Kompetencje wydziału:

Wydział Finansów - „FN” - prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu bu­dżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu, spo­rządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych oraz sporządza analizy z realizacji budżetu na potrzeby organów powiatu.