PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI

w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na lata 2022 - 2024

 

 

DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

1.

Wdrożenie instrukcji ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

Zostanie wdrożona procedura Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Zostaną zweryfikowane możliwości aranżacyjne obiektu i zapewnione trasy ewakuacji takim osobom.

12.2024 r.

2.

Zainstalowanie pętli indukcyjnej w Biurze obsługi w budynku głównym oraz w Wydziale Komunikacji i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

wykonano

3.

Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny

12.2024 r.

4.

Zapewnienie odpowiedniej nawigacji w pomieszczeniach

 

12.2024 r.

5.

Opisanie pomieszczeń zrozumiale dla wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami

Drzwi do każdego pomieszczenia zostaną oznaczone w alfabecie Braille'a lub wypukłą numeracją. Informacje w formie dotykowej zostaną umieszczone przy wejściu do pomieszczenia po stronie otwierania drzwi, nie wyżej niż 140 cm od podłoża, w odległości od 5 cm do 10 cm od ościeżnicy.

Informacje w formie graficznej (piktogramy, napisy) zostaną umieszczone na poziomie oczu, tj. na wysokości minimum 120 cm i maksimum 160 cm. Informacja zostaną przygotowane na matowym, kontrastowym tle.

12.2024 r.

 

DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Lp.

Zadanie

 

1.

Oznaczenie w odpowiedni sposób ciągów komunikacyjnych 

Na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu schodów zostanie zamontowana taśma odblaskowa.

Zostaną założone nakładki na poręcze schodów.

 

 

wykonano

12.2024 r

2.

Wyposażenie miejsca odpoczynku

Zostaną zapewnione miejsca siedzące w pobliżu ciągów komunikacyjnych, nie rzadziej niż co 30 m. 1/3 ławek na terenie jednostki będzie wyposażona w podłokietniki i oparcia.

12.2024 r.

3.

Oznaczenie szklanych powierzchni

Szklane elementy drzwi zostaną kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników tak, aby były one widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku.

12.2024 r.

4.

Oznaczenie kontrastowo włączników światła, dzwonków.

Włączniki światła i dzwonki zostaną oznaczone kontrastowo w miejscach ogólnodostępnych.

12.2024 r.