Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Centralny rejestr skarg i wniosków,

2) Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu,

3) Rejestr uchwał Rady Powiatu,

4) Rejestr aktów prawa miejscowego,

5) Rejestr opinii i wniosków komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady Powiatu,

6) Rejestr wniosków, zapytań i interpelacji radnych,

7) Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Powiatu,

8) Rejestr delegacji służbowych radnych,

9) Rejestr uchwał Zarządu,

10) Rejestr zarządzeń Starosty,

11) Książka kontroli.