Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych w Wydziale:

1) Ewidencja stowarzyszeń zwykłych,

2) Ewidencja klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

3) Ewidencja uczniowskich klubów sportowych,

4) Rejestr powiatowych instytucji kultury,

5) Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.