Biuro Obsługi Klienta tel. (65) 575 25 53
Sekretariat Starosty tel. (65) 575 25 13
tel. (65) 572 26 63
Sekretarz Powiatu tel. (65) 575 25 15
Skarbnik Powiatu tel. (65) 575 25 22
Przewodniczący Rady Powiatu tel. (65) 575 25 16 
Obsługa Rady i Zarządu tel. (65) 575 25 16
Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. (65) 575 25 17
Informatycy tel. (65) 575 31 66 
Wydział Finansów tel. (65) 575 25 24
Audyt wewnętrzny tel. (65) 575 25 48
Zamówienia Publiczne tel. (65) 575 25 21
Kadry tel. (65) 575 25 29
Administracja tel. (65) 575 25 52
Oświata i Sprawy Społeczne tel. (65) 575 25 51
Zarządzanie Kryzysowe tel. (65) 575 25 30
Referat ds. Komunikacji tel. (65) 575 25 31
Rejestracja pojazdów tel. (65) 575 25 32
Prawa Jazdy tel. (65) 575 25 34
Inwestycje tel. (65) 575 25 28
Zezwolenia drogowe tel. (65) 575 25 41
Wydawanie dowodów rejestracyjnych tel. (65) 575 25 50 
Referat ds. Dróg  tel. (65) 572 37 96
Pozwolenia na budowę tel. (65) 575 25 38
Gospodarowanie nieruchomościami tel. (65) 575 25 37 
Rolnictwo i ochrona Środowiska tel. (65) 575 25 47
Geolog Powiatowy tel. (65) 575 25 45
Promocja i rozwój Powiatu tel. (65) 575 25 49
Geodeta Powiatowy tel. (65) 300 21 64 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  tel. (65) 575 25 40
Powiatowy Urząd Pracy tel. (65) 572 33 67
tel. (65) 572 33 68
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. (65) 572 75 28
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tel. (65) 572 06 97
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  tel. (65) 572 01 91