Informujemy, że Zarząd Powiatu Gostyńskiego na posiedzeniu 25 lutego 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania w zakresie polityki społecznej pn. „Wsparcie rozwoju i aktywizacji środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych” Stowarzyszeniu Dziecko. Kwota dotacji wynosi 135 000 zł.