Biuro Zarządzania  Kryzysowego

 

Marian Radecki

Kierownik

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30

tel: +48 65 575 25 30

e-mail: so [at] powiat.gostyn.pl

 

Adam Ratajczak

Inspektor

siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 30

tel: +48 65 575 25 30

e-mail:so [at] powiat.gostyn.pl

 

 

Kompetencje biura:

Biuro Zarządzania Kryzysowego - „BZK” - realizuje sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i bezpieczeństwa. Do podstawowego zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie całodobowego monitoringu występujących zagrożeń, obsługa powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania, przekazywanie we współpracy z środkami masowego przekazu komunikatów związanych z działaniami mającymi na celu zapobieganie lub usunięcie klęski żywiołowej, celem niezwłocznego, nieodpłatnego ich publikowania, opracowywanie i uzgadnianie planów działania obrony cywilnej oraz  współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.