Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za I kwartał 2009 rok.

 

Dochody

 

-         Planowane                          60.916.679,00 zł

-         Wykonane                             17.329.726,21 zł

 

Wydatki

 

-         Planowane                          66.141.146,00 zł

-         Wykonane                             13.890.364,04 zł

 

 

Dług publiczny – kredyt                        15.152.448,00 zł

Pożyczka                                              302.000,00 zł