Rodzaje rejestrów/ewidencji prowadzonych na stanowisku:

1) Rejestr wydanych poleceń - upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

2) Rejestr wydanych upoważnień do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych;

3) Rejestr podmiotów zewnętrznych, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania;

4) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.