W dniu 25 marca 2021 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XXVII//215/21 postanowiła udzielić dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego następującym podmiotom:

 

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w wysokości  35 000,00 zł.

2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu  w wysokości  15 000,00 zł.

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu w wysokości  50 000,00 zł.