W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr III/34/19 postanowiła udzielić dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu gostyńskiego następującym podmiotom:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Domachowie w wysokości   63 000,00 zł.

2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w wysokości   65 000,00 zł.

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krobi w wysokości   22 000,00 zł.