W dniu 22 marca 2018 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XXVIII/262/18 postanowiła udzielić dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

1.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Domachowie w wysokości 35 000,00 zł.

2.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w wysokośc 15 000,00 zł.

3.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu w wysokości 20 000,00 zł.

4.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach w wysokości 5 000,00 zł.

5.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krobi w wysokości 10 000,00 zł.