W dniu 25 stycznia 2017 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XXIV/174/17 postanowiła udzielić dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

1.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w wysokości 7.500,00 zł.

2.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie w wysokości 20.000,00 zł.

3.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Bp. w Strzelcach Wielkich w wysokości 7.500,00 zł.

4.    Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu w wysokości 100.000,00 zł.