„Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku w 2016 r.”

 

 

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XV/116/16 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującemu podmiotowi:

 

 

1.    Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie w wysokości 10.000,00 zł.