Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2015 r.

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr V/31/15 postanowiła udzielić dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. w wysokości 10.000,00 zł.
2. Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu w wysokości 20.000 zł.