Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2007 r.

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2007 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr VIII/62/07 udzieliła dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

1)       Kongregacji Oratorium świętego Filipa Neri na Świetej Górze na kontynuację remontu i impregnację więźby dachowej Bazyliki na Świętej Górze w wysokości 20.000,00 zł;

2)       Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie na rewaloryzację XVIII wiecznego parafialnego kościoła drewnianego w wysokości 10.000,00 zł.