W dniu 25 maja 2006 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XLIV/319/06 udzieliła dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

1)             Stowarzyszeniu Miłośników Świętogórskich Zabytków na kontynuację remontu i impregnację więźby dachowej Bazyliki Mniejszej na Świętej Górze w wysokości 6.000,00 zł;

2)             Parafii Rzymsko-Katolickiej w Strzelcach Wielkich na odwilgocenie i odgrzybienie kościoła w Strzelcach Wielkich w wysokości 6.000,00 zł;

3)             Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Jeżewie na rewaloryzację XVIII wiecznego parafialnego kościoła drewnianego w wysokości 30.000,00 zł.