Skarbnik Powiatu

 

Hanna Danek

Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 26

Tel. +48 65 575 25 22

e-mail: skarbnik [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje:

Do zadań Skarbnika Powiatu należy zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu, wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości oraz zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu powiatu i bieżącej kontroli jego  wykonywania.