siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 212 (bud. byłej przychodni lekarskiej)

 

Przyjmowanie wniosków

pn. od 9.00 do 15.30

wt. - pn. od 8.00 do 14.30

 

Magdalena Zawieja

Przewodnicząca Zespołu

 

 

Monika Ziółkowska

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

pok. nr 214

tel: +48 65 572 01 91

 

Aleksandra Stawicka

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

pok. nr 214

tel: +48 65 572 01 91

 

Zarządzenie powołujące członków Zespołu

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień;

2) wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym;

3) wydawanie kart parkingowych;

4) sporządzanie informacji i zestawień.