Biuro Obsługi Klienta

tel. (65) 575 25 53

Sekretariat Starosty

tel. (65) 575 25 13

tel. (65) 572 26 63

Sekretarz Powiatu

tel. (65) 575 25 15

Skarbnik Powiatu

tel. (65) 575 25 22

Przewodniczący Rady Powiatu

tel. (65) 575 25 16

Obsługa Rady i Zarządu

tel. (65) 575 25 16

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. (65) 575 25 17

Informatycy

tel. (65) 575 31 66

Wydział Finansów

tel. (65) 575 25 24

Audyt wewnętrzny

tel. (65) 575 25 48

Zamówienia Publiczne

tel. (65) 575 25 21

Administracja

tel. (65) 575 25 52

Oświata i Sprawy Społeczne

tel. (65) 575 25 51

Zarządzanie Kryzysowe

tel. (65) 575 25 30

Wydział Komunikacji

tel. (65) 575 25 31

Rejestracja pojazdów

tel. (65) 575 25 32

Prawa Jazdy

tel. (65) 575 25 34

Inwestycje

tel. (65) 575 25 28

Zezwolenia drogowe

tel. (65) 575 25 41

Wydawanie dowodów rejestracyjnych

tel. (65) 575 25 50

Sprawy dot. dróg

tel. (65) 572 37 96

Pozwolenia na budowę

tel. (65) 575 25 38

Gospodarowanie nieruchomościami

tel. (65) 575 25 37

Rolnictwo i ochrona Środowiska

tel. (65) 575 25 47

Geolog Powiatowy

tel. (65) 575 25 45

Promocja i Rozwój Powiatu

tel. (65) 575 25 49

Geodeta Powiatowy

tel. (65) 300 21 64

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

tel. (65) 575 25 40

Powiatowy Urząd Pracy

tel. (65) 572 33 67

tel. (65) 572 33 68

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

tel. (65) 572 75 28

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

tel. (65) 572 06 97

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. (65) 572 01 91