Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie
w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu,
ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu
lub na adres
wop@powiat.gostyn.pl do dnia  9 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

Nazwa zadania:
Koncert Orkiestr Dętych „ Muzyczne wspomnienia Bł. Edmunda Bojanowskiego”.