Sekretarz Powiatu

 

Leszek Maliński

Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30E

Tel. +48 65 575 25 15

e-mail: sekretarz [at] powiat.gostyn.pl

 

Kompetencje:

Do podstawowych czynności Sekretarza Powiatu należy zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Starostwa, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa na podsta­wie upoważnienia Starosty, a także nadzorowanie toku, terminowości i zgodności z prawem realizacji zadań wykonywanych w  Starostwie.