Komisja Rewizyjna
1. Mikołaj Rogala  Przewodniczący
2.Mirosława Bigaj Zastępca przewodniczącego
3. Sebastian Czwojda Sekretarz
4. Izabela Dereszewicz
5. Maciej Malczyk
6. Antoni Kuś
7. Tomasz Skibicki
8. Krzysztof Wachowiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Piotr Kogut  Przewodniczący
2. Izabela Dereszewicz Zastępca przewodniczącego
3. Antoni Kuś  Sekretarz
4. Dominik Jankowiak
5. Tomasz Skibicki
6. Krzysztof Wachowiak
7. Sebastian Czwojda

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
1. Sebastian Czwojda Przewodniczący
2. Maciej Malczyk  Zastępca przewodniczącego
3. Maciej Biskup
4. Krzysztof Deutsch
5. Marcin Krawiec
6. Patrycja Andrzejewska
7. Damian Walczak

8. Piotr Kogut

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1. Tomasz Skibicki  Przewodniczący
2. Krzysztof Wachowiak Zastępca przewodniczącego
3. Maciej Biskup
4. Izabela Dereszewicz
5. Marcin Krawiec
6. Patrycja Andrzejewska
7. Alfred Siama

Komisja Samorządowo-Organizacyjna, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
1. Mirosława Bigaj  Przewodnicząca
2. Antoni Kuś  Zastępca przewodniczącego
3. Sebastian Czwojda
4. Dominik Jankowiak
5. Piotr Kogut
6. Mikołaj Rogala
7. Alfred Siama