Komisja Rewizyjna

 

1.   Zbigniew Kulak                                     Przewodniczący

2.   Józef Czarnecki                                    Zastępca Przewodniczącego

3.   Dorota Kaźmierczak                            Sekretarz

4.   Grzegorz Marszałek                             Członek

5.   Tomasz Skibicki                                   Członek

 

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 

1.   Zdzisław Kowalczyk                             Przewodniczący

2.   Ireneusz Lesiński                                  Zastępca Przewodniczącego

3.   Krzysztof Deutsch                                 Członek

4.   Aleksander Dolczewski                       Członek

5.   Zenon Norman                                      Członek

6.   Damian Walczak                                  Członek

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

1.   Stanisław Dudka                                  Przewodniczący

2.   Aleksander Dolczewski                       Zastępca Przewodniczącego

3.   Maciej Biskup                                       Członek

4.   Grzegorz Grzegorzewski                     Członek

5.   Tomasz Skibicki                                   Członek

 

Komisja Samorządowo- Organizacyjna i Porządku Publicznego

 

1.   Grzegorz Marszałek                             Przewodniczący

2.   Maciej Biskup                                       Zastępca Przewodniczącego

3.   Stanisław Dudka                                  Członek

4.   Zdzisław Kowalczyk                             Członek

5.   Mikołaj Rogala                                      Członek

6.   Tomasz Skibicki                                   Członek

 

Komisja Spraw Społecznych

 

1.   Dorota Kaźmierczak                            Przewodnicząca

2.   Mikołaj Rogala                                      Zastępca Przewodniczącego

3.   Józef Czarnecki                                    Członek

4.   Ireneusz Lesiński                                  Członek

5.   Alfred Siama                                         Członek

6.   Magdalena Smektała                           Członek