Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za I kwartał 2005 rok:

 

 

Dochody:

Planowane:                42.087.913,00 zł

Wykonane:                 14.236.570,97 zł

 

 

Wydatki:

Planowane:                   44.967.268,00 zł

Wykonane:                     10.362.704,24zł

 

 

Dług publiczny - kredyt:          4.082.174,88 zł

Pożyczka:                               122.773,00 zł