INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 96/17 Starosty Gostyńskiego
z dnia 27 października 2017 r.zakończyła w dniu 20 listopada 2017 r. proces rekrutacji na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 października 2017 r.

-        na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 13 października 2017 r.

-        w prasie lokalnej w dniu 17 października 2017 r.

-        na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 13 października 2017 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

                                                 SYLWIA    SZWAŁEK

miejsce zamieszkania          Piaski

 

 

                                                                                Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                                (-) Leszek Maliński

                                                                                Sekretarz Powiatu