INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 84/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 18  września 2017 r. zakończyła w dniu 10 października 2017 r.  proces rekrutacji na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 września 2017 r.

-          na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 15 września 2017 r.

-          w prasie lokalnej w dniu 19 września 2017 r.

-          na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 15 września 2017 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

Aleksandra Smektała

miejsce zamieszkania           Gostyń

 

 

                                                                                Przewodniczący komisji konkursowej

                                                                                (-) Leszek Maliński

                                                                                Sekretarz Powiatu