INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 44/16 Starosty Gostyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.zakończyła w dniu 4 października 2016 r. proces rekrutacji na stanowisko ds. obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 sierpnia 2016 r.

·         na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

·         w prasie lokalnej w dniu 30 sierpnia 2016 r.

·         na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 25 sierpnia 2016 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

 

MARITA  FABISIAK-GRZEGORZEWSKA

zam. Gostyń