Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

na stanowisko

Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Powiatu
L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Łukasz Burkiewicz

Pudliszki

2.

Małgorzata Smektała

Gostyń
Listę sporządzono 8 maja 2015 r.                           Przewodniczący Komisji

                           Robert Marcinkowski