INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą nr 5/27/15 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zakończyła w dniu 05.03.2015 r. proces rekrutacji na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 stycznia 2015 r.

- na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w dniu
27 stycznia 2015 r.

- w prasie lokalnej w dniu 3 lutego 2015 r.

- na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 27 stycznia 2015 r.

- na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 27 stycznia 2015 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat, który znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań  określonych w ogłoszeniu o naborze przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

Pani Agnieszka Jackowiak

                                                                              

                                                                                miejsce zamieszkania               Bodzewo