Informujemy Państwa o możliwości dostępu do stron www Rządowego Centrum Legislacji pozwalającego na wgląd i pobranie całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego bezpośrednio u źródła, co da gwarancję zachowania autentyczności.

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski

http://monitorpolski.gov.pl