Informacja o dochodach, wydatkach i długu publicznym za II kwartał 2008 rok.

 

 

 

dochody

 

-          planowane              52.315.926,00 zł

-          wykonane               28.309.830,11 zł

   

wydatki

  

 

-          planowane             56.526.210,00  

-          wykonane              25.507.490,95  

 

nadwyżka – 2.802.339,16

 

 

dług publiczny  - kredyt      12.198.321,41 zł

pożyczka                                  76.000,00 zł

 

kwota poręczeń dla SP ZOZ wynosi na dzień 30.06.2008    39.681,13 zł