Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)   przedstawia propozycję realizacji zadania  publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Nazwa zadania:

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi jako przykład działalności w powiecie gostyńskim. Podsumowanie 60-lecia istnienia KGW w Starej Krobi.