INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 61/18 Starosty Gostyńskiegoz dnia 20 sierpnia 2018 r.zakończyła w dniu 30 sierpnia 2018 r. proces rekrutacji na stanowisko ds. obsługi Kancelarii w Wydziale Organizacyjnym

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu26 lipca 2018 r.

·         na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu26 lipca 2018 r.,

·         w prasie lokalnej w dniu 31 lipca 2018 r.,

·         na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 26 lipca 2018 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Kwalifikacyjna zweryfikowała podane przez kandydatów informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji, dotychczasowego zatrudnienia oraz posiadaną znajomość przepisów – w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

 

Estera Walczak

miejsce zamieszkania                                           Gostyń

 

                                                                                 

 

Kandydatprzyjął zaproponowane warunki zatrudnienia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

 

                                                                                  Maciej Kaźmierczak